Türkiye Genelinde Varis Tedavi Merkezleri

Varis hastalığının teşhis ve tedavisi özel bilgi ve donanımlı sağlık merkezleri gerektirmektedir.